دانلود آهنگ نسترن های سیاه با صدای سینا کووایی

Download Mp3 Song sina kouvaei – nastaranhaye siah + Lyrics

Nastaranhaye siyah
vocal & music:sina kouvaei
Lyrics:yavar kouvaei

دانلود آهنگ نسترن های سیاه سینا کووایی

دانلود آهنگ نسترن های سیاه سینا کووایی

یه بغضه تو گلوم داره میگه
رفت اونکه همیشه دلتنگ بود

صدایی تو گوشم داره میگه
رفت اونکه دستاش چه قدر گرم بود

با رفتنش غم گریه کرد
پرستو روی بوم ناله می کرد

اون شب که مهتاب اومد پایین
گریه می کرد،گریه می کرد

جا خندهاش هم گریه کرد
هیچ کس یه روز از اون گله نکرد

اون لحظه‌ای که داشت جون میداد
گریه می کرد،گریه می کرد

رفت اونکه آبیه دریا ندید
اون که از افسانه افسرده شد

رفت اونکه محفلش شمعی نداشت
اون که از یک ناله دل مرده شد

با رفتنش غم گریه کرد
پرستو روی بوم ناله می کرد

اون شب که مهتاب اومد پایین
گریه می کرد،گریه می کرد

جا خندهاش هم گریه کرد
هیچ کس یه روز از اون گله نکرد

اون لحظه‌ای که داشت جون میداد
گریه می کرد،گریه می کرد