تابلو اکریلیک

تابلو اکریلیک

انواع تابلو اکرلیک در این بخش برای شما قرار داده شده است. تابلو نقاشی اکریلیک با رنگ های اکرولیک اجرا می شود. تا حدودی بین تابلو های اکرلیک و رنگ و روغن تفاوت وجود دارد. رنگ و روغن بیشتر برای خلق آثار واقع گرا کاربرد دارد. اما از رنگ های اکرلیک بیشتر برای ترسیم نقاشی های غیر واقعی استفاده می شود. تمامی تابلوهای نقاشی را می توانید در ابعاد مختلف سفارش دهید. کافی است قبل از آن با شماره درج شده در توضیحات محصول تماس بگیرید.